Transformatory

Bezpieczeństwa

Transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem bezpiecznym do 50V. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-6 Klasa izolacji B(130°C) lub F(155°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa: C1/E0 – wykonanie lądowe; C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 40°C – wykonanie lądowe; 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 50 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy płytki mocującej lub kątowników.

Separacyjne

Transformatory separacyjne przeznaczone są do zastosowania w układach z wymaganą separacją napięciową. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-4 Klasa izolacji B(130°C) lub F(155°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa: C1/E0 – wykonanie lądowe; C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 40°C – wykonanie lądowe; 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 500 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy płytki mocującej lub kątowników.

Oddzielające

Transformatory oddzielające przeznaczone są zasilania obwodów oświetlenia, sterowania itp. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1; EN/IEC 60726. Klasa izolacji B(130°C) lub F(155°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa: C1/E0 – wykonanie lądowe; C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 40°C – wykonanie lądowe; 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy płytki mocującej lub kątowników.

Mocy

Transformatory mocy przeznaczone są zasilania urządzeń elektroenergetycznych napięciem o wymaganej wartości. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558; EN/IEC 60076. Klasa izolacji F(155°C) lub H(180°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa: C1/E0 – wykonanie lądowe; C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 40°C – wykonanie lądowe; 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy kątowników.

Morskie

Transformatory morskie przeznaczone są do zasilania obwodów sterowania i oświetlenia na statkach lub infrastrukturze portowej. . Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558; EN/IEC 60076. Klasa izolacji F(155°C) lub H(180°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa:C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy kątowników.

Medyczne

Transformatory separacyjne medyczne przeznaczone są do zasilania urządzeń szpitalnych i medycznych. Transformatory te spełniają bardzo wysokie wymagania gwarantujące bezpieczeństwo i niezawodność określone w normie EN/IEC 61558-2-15:2011. Separacja realizowana jest przez ekran oraz podwójną izolację. Transformatory po stronie wtórnej posiadają dodatkowy odczep pozwalający na podłączenie wskaźnika stanu izolacji. Wyposażeniem standardowym są czujniki temperatury w uzwojeniu. Prąd upływu <0,2mA, Prąd jałowy <3%In. Napięcie zwarcia <3%Un.

Górnicze

Transformatory przeznaczone są do zasilania obwodów i urządzeń górniczych. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558; EN/IEC 60076. oraz PN-G-50003 lub BN-82/0466-03. Klasa izolacji F(155°C) lub H(180°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa:C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy kątowników.

Kolejowe

Transformatory przeznaczone są do zasilania obwodów i urządzeń w kolejnictwie. Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1, EN/IEC 60076, EN/IEC 60310, EN/IEC 61373 . Klasa izolacji F(155°C) lub H(180°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa:C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy kątowników.

Autotransformatory

Autotransformatory przeznaczone są zasilania urządzeń wszędzie tam gdzie dopuszcza się brak galwanicznego rozdzielenia obwodów pierwotnych i wtórnych. . Wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1. Klasa izolacji F(155°C) lub H(180°C). Klasa klimatyczna/środowiskowa: C1/E0 – wykonanie lądowe; C2/E1 – wykonanie morskie. Temperatura otoczenia 40°C – wykonanie lądowe; 45°C – wykonanie morskie. Stopień ochrony: IP 00 lub wyższy. Klasa ochronności I. Częstotliwość 50/60 Hz. Napięcia pierwotne: do 1000 V. Napięcia wtórne: do 1000 V. Wyprowadzenia: zaciski prądowe o przekroju nominalnym od 1,5 mm2 do 150 mm2, końcówki kablowe lub szyny miedziane. Mocowanie: przy pomocy kątowników.

Transformatory specjalne

  • zmiany liczby faz
  • przekształtnikowe
  • z chłodzeniem wodnym
  • elektronagrzewy betonu
  • w specjalnych wykonaniach gabarytowych
  • pięciokolumnowe